VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 6 Ngày 21/01/2022

  • Thứ 7 Ngày 22/01/2022

  • Chủ nhật Ngày 23/01/2022

  • Thứ 2 Ngày 24/01/2022

  • Thứ 3 Ngày 25/01/2022

  • Thứ 4 Ngày 26/01/2022

Thứ 5, ngày 20/1/2022

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm