VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Chủ nhật Ngày 03/07/2022

  • Thứ 2 Ngày 04/07/2022

  • Thứ 3 Ngày 05/07/2022

  • Thứ 4 Ngày 06/07/2022

  • Thứ 5 Ngày 07/07/2022

  • Thứ 6 Ngày 08/07/2022

Thứ 7, ngày 2/7/2022

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm