VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 2 Ngày 02/10/2023

  • Thứ 3 Ngày 03/10/2023

  • Thứ 4 Ngày 04/10/2023

  • Thứ 5 Ngày 05/10/2023

  • Thứ 6 Ngày 06/10/2023

  • Thứ 7 Ngày 07/10/2023

CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ THAM DỰ KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA XVIII ----

Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm