VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 3 Ngày 21/09/2021

  • Thứ 4 Ngày 22/09/2021

  • Thứ 5 Ngày 23/09/2021

  • Thứ 6 Ngày 24/09/2021

  • Thứ 7 Ngày 25/09/2021

  • Chủ nhật Ngày 26/09/2021

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT, RA SỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19! ----

Thứ 2, ngày 20/9/2021

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm