VĂN PHÒNG HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 6 Ngày 21/06/2019

  • Thứ 7 Ngày 22/06/2019

  • Chủ nhật Ngày 23/06/2019

  • Thứ 2 Ngày 24/06/2019

  • Thứ 3 Ngày 25/06/2019

  • Thứ 4 Ngày 26/06/2019

Thứ 5, ngày 20/6/2019

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm