VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 7 Ngày 24/04/2021

  • Chủ nhật Ngày 25/04/2021

  • Thứ 2 Ngày 26/04/2021

  • Thứ 3 Ngày 27/04/2021

  • Thứ 4 Ngày 28/04/2021

  • Thứ 5 Ngày 29/04/2021

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN! ----

Thứ 6, ngày 23/4/2021

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm