VĂN PHÒNG HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 2 Ngày 22/04/2019

  • Thứ 3 Ngày 23/04/2019

  • Thứ 4 Ngày 24/04/2019

  • Thứ 5 Ngày 25/04/2019

  • Thứ 6 Ngày 26/04/2019

  • Thứ 7 Ngày 27/04/2019

Chủ nhật, ngày 21/4/2019

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm