ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

Tin tức trong tỉnh

  Lịch trong tuần

  • Thứ 3 Ngày 13/12/2016

  • Thứ 4 Ngày 14/12/2016

  • Thứ 5 Ngày 15/12/2016

  • Thứ 6 Ngày 16/12/2016

  • Thứ 7 Ngày 17/12/2016

  • Chủ nhật Ngày 18/12/2016

  Thứ 2, ngày 12/12/2016

  Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
  • Những vấn đề đặt ra trong công tác thu ngân sách năm 2016
  • Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở - một yêu...
  • Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVII
  • Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào
  • Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp
  • Thẩm tra nội dung các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh
  • Đầu tư, phát triển “tam nông” là chiến lược nhất quán, xuyên suốt
  • Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thạch Hà
  • Ban Kinh tế Ngân sách làm việc sở Tài chính, Cục thuế về các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 3
  • Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ