VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Chủ nhật Ngày 24/01/2021

  • Thứ 2 Ngày 25/01/2021

  • Thứ 3 Ngày 26/01/2021

  • Thứ 4 Ngày 27/01/2021

  • Thứ 5 Ngày 28/01/2021

  • Thứ 6 Ngày 29/01/2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG ----

Thứ 7, ngày 23/1/2021

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm