VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 3 Ngày 27/09/2022

  • Thứ 4 Ngày 28/09/2022

  • Thứ 5 Ngày 29/09/2022

  • Thứ 6 Ngày 30/09/2022

  • Thứ 7 Ngày 01/10/2022

  • Chủ nhật Ngày 02/10/2022

CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ THAM ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, NHIỆM KỲ 2022-2025 ----

Thứ 2, ngày 26/9/2022

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm