VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Chủ nhật Ngày 14/08/2022

  • Thứ 2 Ngày 15/08/2022

  • Thứ 3 Ngày 16/08/2022

  • Thứ 4 Ngày 17/08/2022

  • Thứ 5 Ngày 18/08/2022

  • Thứ 6 Ngày 19/08/2022

CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ THAM DỰ KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XVIIII ----

Thứ 7, ngày 13/8/2022

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm