VĂN PHÒNG HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

 • 07:30 tại Vũ Quang

  Giám sát chuyên đề 'Tình hình, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh"

  Thứ 2 Ngày 23/10/2017

 • Thứ 3 Ngày 24/10/2017

 • Thứ 4 Ngày 25/10/2017

 • Thứ 5 Ngày 26/10/2017

 • Thứ 6 Ngày 27/10/2017

 • Thứ 7 Ngày 28/10/2017

THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015-2020 ----

Chủ nhật, ngày 22/10/2017

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động, tích cực trong các hoạt động tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa...
 • Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2017
 • Công tác xử lý vi phạm trong các hoạt động xây dựng còn nhiều hạn chế
 • Tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi,...
 • Đôi điều về văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân
 • Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng sách cho xã Yên Lộc
 • Nâng cao chất lượng, tiến độ thi công các công trình dự án giao thông
 • Nâng cao năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị...
 • Có 21 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực báo chí đã được Sở TTTT chuyển Thanh tra Bộ, Cục Báo chí xử lý.
 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn