VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Thứ 3 Ngày 30/11/2021

  • Thứ 4 Ngày 01/12/2021

  • Thứ 5 Ngày 02/12/2021

  • Thứ 6 Ngày 03/12/2021

  • Thứ 7 Ngày 04/12/2021

  • Chủ nhật Ngày 05/12/2021

Thứ 2, ngày 29/11/2021

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm