VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Lịch trong tuần

  • Chủ nhật Ngày 20/06/2021

  • Thứ 2 Ngày 21/06/2021

  • Thứ 3 Ngày 22/06/2021

  • Thứ 4 Ngày 23/06/2021

  • Thứ 5 Ngày 24/06/2021

  • Thứ 6 Ngày 25/06/2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ----

Thứ 7, ngày 19/6/2021

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm