ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

Tin tức trong tỉnh

  Lịch trong tuần

  • 14:30 tại HT tầng 4

   Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh

   Thứ 4 Ngày 31/08/2016

  • Thứ 5 Ngày 01/09/2016

  • Thứ 6 Ngày 02/09/2016

  • Thứ 7 Ngày 03/09/2016

  • Chủ nhật Ngày 04/09/2016

  • Thứ 2 Ngày 05/09/2016

  Thứ 3, ngày 30/8/2016

  Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
  07:30

  Công đoàn VP Đoàn ĐBQH tỉnh Đại hội lần thứ nhât, nhiệm kỳ 2016-2021

  HT tầng 1
  • Nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định vị thế của khu vực kinh tế tập thể
  • Gắn kết nghị trường và cuộc sống
  • Đánh giá hiện trạng môi trường biển miền Trung là nghiên cứu khách quan, trung thực, khoa học
  • Soát xét lại toàn bộ nội dung Nghị quyết 162/2015/NQ-HĐND tỉnh để thực hiện các kiến nghị của Cục...
  • Đón và làm việc với đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh BôlyKhămXay nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
  • Phiên họp thứ Nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
  • Bám sát thực tiễn để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị
  • Tập trung giám sát về chính sách vĩ mô
  • Một số nội dung cần lưu ý trong Luật giám sát Hội đồng nhân dân
  • Ban Văn hóa – Xã hội thống nhất nội dung giám sát chuyên đề